توانمندی ها:

 • تهیه، نصب و راه اندازی سنسورها و تجهیزات ابزاردقیق در صنعت آب
 • طراحی و ساخت سیستم‌های جمع آوری اطلاعات و کنترل بر پایۀ شبکۀ GSM/GPRS
 • طراحی و ساخت دیتالاگرهای فلو، فشار و غیره
 • هوشمندسازی عملگرهای مختلف و مانیتورینگ و کنترل از راه دور تجهیزات
 • برنامه نویسی نرم افزار CitectSCADA
 • برنامه نویسی پی ال سی های Advantech, Delta
 • طراحی و اجرای سیستم های تله متری و تله کنترل
 • طراحی و ساخت RTU های مورد نیاز در تله‌متری
 • طراحی و ساخت تابلوهای کنترل مرکزی و سیستم‌های مانیتورینگ
 • طراحی و ساخت مدارها و سیستم های مختلف الکترونیکی
 • تعمیر و نگهداری سیستم های مانیتورینگ، تله متری و تله کنترل
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات ابزاردقیق
 • تأمین قطعات و تجهیزات ابزار دقیق
 • طراحی و تولید نرم افزار مانیتورینگ و کنترل