برخی از تولیدات:

  • ماژول مبدل پورت سریال RS-232 به RS-485
  • مدار راه انداز Load Cell دستگاه کشش (Strain Gauge) و نرم افزار نمایش مقادیر، رسم نمودار و ثبت اطلاعات
  • سیستم نمایش و ثبت اطلاعات دما و فشار 8 کانالۀ آزمایشگاه شیمی
  • سیستم نمایش و ثبت اطلاعات دما و فلو 8 کانالۀ برج تقطیر
  • سیستم نمایش و ثبت اطلاعات دما 16 کانالۀ آزمایشگاهی
  • منبع تغذیه برق و باتری نمایشگرهای ABB
  • عملگر هوشمند شیر فشارشکن
  • تابلو کنترل شیر فشارشکن
  • عملگر هوشمند شیر فشارشکن (نسخه 2)