سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب و فاضلاب کشور از ۱۵م الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار شد.

سامانه فشارسنجی آنلاین شبکه آب شرب و عملگر هوشمند شیر فشارشکن در این نماشگاه لوح تقدیر و تندیس طرح برگزیده در سال ۱۳۹۷ را دریافت کرد.